Dakreiniging

Afbeelding
De Dakreiniger reinigt een dak

 

Met gebruikmaking van diverse hogedruksystemen wordt onder gepaste druk alle verontreiniging van alg, mos, atmosferische en andere soorten vervuiling verwijderd. Daarbij worden filters in de afvoeren geplaatst zodat deze niet verstoppen. Na afloop wordt alles rondom uw huis netjes opgeruimd.

Naast het feit dat een schoon dak er veel beter uitziet is het ook noodzakelijk indien u de levensduur van uw dak wenst te verlengen. Zeker als er zich al mossen hebben gevormd! Waarom? De worteltjes van mossen zijn in staat in de poriën van een pan te dringen en zullen op den duur (zeker bij vorst) de pan beschadigen. 

Afbeelding
Aangetaste leipannen

Daarnaast zal de bedekking de randen van de pannen afsluiten (vooral bij leien) waardoor het 'ademen' van uw dak wordt bemoeilijkt. Het gevolg is een vochtprobleem tussen uw pannen en het dakbeschot. Meestal wordt dit pas opgemerkt als het al te laat is en de panlatten reeds zijn aangetast. 

Afbeelding
Aangetaste panlatten

In een nog verder stadium (zichtbaar doordat de pannen niet meer symmetrisch liggen) zal de lattering volledig verpulveren.

Afbeelding
Verschoven panrijen

 

Afbeelding
Verrotte panlatten

In dat geval zal het gehele dak vernieuwd moeten worden, terwijl de pannen zelf vaak nog veel langer mee hadden kunnen gaan.

Dakreiniging is noodzakelijk onderhoud van uw dak!

Impressie van de verbetering...